خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است ...

 

کلاس تموم شد و بعد از  اقامه نماز ظهر و عصر با فرزانه جون تو حیاط ایستادیم تا شوهرش بیاد دنبالمون. 

شوهر فرزانه جون سرویس مدرسه من و دو تای دیگه از بچه هاست .این چند روز که نساء و لیلی رفتن اردوی قم , کل صندلی عقب رو مثل رییس جمهور ها در انحصار خودم گرفتم.

صبح , شوهر فرزانه جون که میاد دنبالمون رادیو رو میذاره رو موج رادیو قرآن.تا برسیم مدرسه چند تا آیه قرآن یا حرف و حدیث معنوی تو اعماق دلمون شناور میشه و فرو نشست میکنه و واسه شروع روزمون خیلی حس خوبی بهمون می ده .

فرزانه از کنار در حیاط اشاره کرد که شوهرش اومده . چادرم رو به خودم پیچیدم و مقنعه ام رو مرتب کردم و رفتیم نشستیم تو ماشین.

مثل همیشه رو موج رادیو قرآن بود .داشت سوره طارق می خوند .چشم هامو بستم. بعد از چند ساعت خستگی مطالب درسی , دلم فقط میخاست صدای خدا رو بشنوم .

و السما و الطارق همه ماشین رو ..همه جاده پر ترافیک رو ..همه آسمان رو گرفته بود . 

چشم هامو بستم به شنیدن کلمات خدا در  جهانی که  در حال التذاذ بود ..قاری همچنان میخاند :..إن کل نفس لما علیها حافظ...

اشتراک گذاری این مطلب!

تسلیت شهادت امام حسن عسگری (ع)

کسی که “پارسایی ” خوی او و “بخشندگی ” طبیعت او و “بردباری “خصلت او باشد , دوستانش بسیار شوند.

امام حسن عسگری (ع) 

اشتراک گذاری این مطلب!

سلام بر تو ای ماه محزون

اشتراک گذاری این مطلب!

فرازی از دعای عرفه

اشتراک گذاری این مطلب!

کوتاه نوشتی در ساعت 5 بعد ازظهر..

 

خدایا اعمال مان را شبیه حرف زدن هایمان کن..

کسی در گوشه این عالم منتظر است که شبیه هم شوند اعمال مان و حرف زدنهایمان…

 

اشتراک گذاری این مطلب!
 
دانلود نرم افزار